Wij bieden

Voorlichting

  • Over het toekomstig functioneren (bewegen/ sociaal-emotioneel) van uw kind (indien gewenst al voor de geboorte)
  • Over de mogelijke behandelingen met als doel om het functioneren te optimaliseren

Advies

  • Bij hulpvragen op het gebied van beweging, zelfredzaamheid en sociaal-emotioneel functioneren
  • Aan andere hulpverleners die betrokken zijn bij uw kind
  • Als second opinion op verzoek van ouders of andere behandelaars
  • Wij kunnen u en uw kind in contact brengen met lotgenoten voor een betere beeldvorming en hulp bij keuzes.

Behandeling en prothesen

  • Voor jongeren met een beenlengteverschil/verkorting of amputatie van het been maken wij een (verlengings)prothese die aansluit bij hun wensen
  • Opheffen van een beenlengteverschil door beenverlenging of groeiremming
  • Correcties van standsafwijkingen d.m.v. groeimodulatie om de gewrichtsbelasting zo gunstig mogelijk te laten zijn.
  • Stompcorrecties om het prothesegebruik te optimaliseren, daar waar dat niet verder verbeterd kan worden door aanpassing van de prothese.