ChiLD

ChiLD staat voor European Association for Children with Limb Deficiencies”, afgekort tot ChiLD.

Eerste ChiLD conferentie in 2015

Op 22 en 23 januari 2015 werd in het WKZ en bij De Hoogstraat Orthopedietechniek i.s.m. De Hoogstraat Revalidatie de 1e ChiLD conferentie georganiseerd. Een bijzonder evenement!

De nauwe samenwerking tussen prothesemakers, orthopedisch chirurgen en De Hoogstraat Revalidatie in ons Mobility-childteam heeft tot doel kinderen en jongeren met complexe en bijzondere ledemaatproblematiek zich te laten ontwikkelen en deel te nemen aan het leven zoals zij dat willen. Door de geïntegreerde kennis en ervaring op het gebied van prothesiologie, adaptatietechniek, chirurgische interventies en revalidatie bereidt het team hen voor op een zo goed en zelfstandig mogelijk leven als volwassene.

Het is juist deze specifieke kennis die nu gedeeld werd met een 5-tal andere Europese landen. Orthopedisch chirurgen, revalidatieartsen, fysiotherapeuten en prothesemakers uit een 5-tal Noord-Europese landen, allen gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met complexe ledemaatwijkingen, kwamen in Utrecht bijeen en legden contacten die ook in de toekomst naar een betere en efficiënte zorg voor de patiënt zullen leiden.

Er is een convenant ondertekend door de aanwezige partijen waarin is vastgelegd dat deze bijeenkomst in de toekomst weer georganiseerd zal worden en uitgebreid kan worden naar andere landen.

De dag werd afgesloten met een wervelende modeshow van meiden met een beenprothese. Klik hier voor een korte impressie !