Op een ander been gezet

De werkgroep ‘Op een ander been gezet’ wil informatie geven aan ouders van kinderen met een aanlegstoornis aan het been en/of voet; een te kort been, aangeboren of verkregen door een operatie. Naast het te korte been kan er ook een aanlegstoornis zijn aan de arm en/of de hand.

Ervaringsdeskundige ouders

Meestal wordt de verkorting pas bij de geboorte van een kind geconstateerd. Omdat het volkomen onverwacht is, is het voor de ouders vaak een grote schok. Ouders hebben in het begin dan ook veel behoefte aan begeleiding en juiste informatie van hulpverleners met deskundigheid op dit gebied en aan steun van ervaringsdeskundige ouders.

Doel van de werkgroep

  • Informatie verstrekken aan ouders, kinderen en jeugdigen over ontwikkelingen in behandelmethoden voor kinderen met een aanlegstoornis van het been of een verworven amputatie.
  • Mogelijkheden bieden tot het uitwisselen van ervaringen tussen ouders, kinderen en jeugdigen.
  • Organiseren van jaarlijkse informatie- en familiedagen.
  • Contact onderhouden met multidisciplinaire behandelteams voor deze aandoeningen.